Voor Uw Medische Keuring, PMO & Arbodienstverlening

Bij U in de buurt – of op locatie. Snel en flexibel.

Medische Keuring, PMO en Verzuim

Uw Medische Keuring

Bijzondere aandacht voor bijzondere beroepen

Livam B.V. Arbo en Medische Keuringen

Preventief Medisch Onderzoek

Signaleren en controleren

Livam B.V. Expertise Letselschade

Verzuim: beheer & begeleiding

Voorkomen en genezen

Wij werken in opdracht van o.a. investeerders, werkgevers, verzuimorganisaties, casemanagement bureaus en re-integratiebedrijven maar ook voor particulieren.

Gezonde samenwerking met ervaren bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbodeskundigen , HR managers, milieukundigen (HVK en MVK ), mediators en letselschadejuristen.

Gerichte adviezen en op maat gesneden dienstverlening op alle terreinen van arbodienstverlening, medische keuringen alsmede milieu en veiligheid.

Bij U in de buurt – of op locatie

medische keuring
Snel, flexibel en maatwerk

Arbodienstverlening & Medische Keuringen

Er zijn veel bijzondere beroepen waar meer bij komt kijken dan vaak wordt aangenomen. Van arbo keuring tot begeleidend onderzoek en advies, een medische keuring van Livam B.V. geeft U inzicht, overzicht en zekerheid. Met de juiste keuring zorgen wij ervoor dat uw werknemers gezond aan het werk zijn en blijven.

LEES VERDER
Gezond fundament

Preventief Medisch Onderzoek

Uw werknemers hebben standaard een wettelijk recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), uitbreidbaar tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Wij kunnen beide onderzoeken voor U uitvoeren voor inzichten in gezondheidseffecten en knelpunten in welzijn en arbeidsomstandigheden.

LEES VERDER
medische keuring
Voorkomen en genezen

Verzuim: beheer, beleid & begeleiding

Een gezonde bedrijfsvoering bestaat uit meer dan actieve verzuimbegeleiding en -beheersing. Positieve, energieke en betrokken werknemers zijn van cruciaal belang. Deze mensen hebben meer plezier, leveren betere prestaties en hebben minder vaak verzuim. Als ze een keer ziek zijn, herstellen ze sneller en zijn ze sneller aan de slag.

LEES VERDER
Bruggen bouwen

Expertise Letselschade

Een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of een ander ongeval vindt altijd onverwacht plaats. Wanneer er sprake is van letsel, kan zo´n ongeval bovendien grote gevolgen hebben voor degene die het overkomt. Er is meestal niet alleen sprake van persoonlijk leed, maar ook van financiële schade op diverse gebieden.

LEES VERDER
Veilig en verantwoord

Milieu & Veiligheid

Livam B.V. heeft generalisten en specialisten in huis die vrijwel al uw vragen op milieu-, veiligheids- en arbogebied kunnen beantwoorden. Milieu en Veiligheid hoeft geen moeras te zijn.

LEES VERDER
Goed voorbereid

Opleidingen

Veiligheid is een vitaal aspect van werk en werkomstandigheden. Training en opleiding van Uw werknemers is een productieve investering, voor werknemer èn werkgever.

LEES VERDER
Livam B.V. Veiligheidstrainingen
Livam B.V. - voor al Uw vaccinaties
Praktisch advies

Vaccinaties

Werknemers in bepaalde branches lopen tijdens het werk risico besmet te raken met infectieziekten. Een vaccinatie beschermt werknemers hiertegen. Alle vaccinaties worden afgestemd op de mogelijke risico’s. Gebruikt Uw werknemer medicijnen? Bezoekt hij of zij binnenkort een locatie in West Afrika of Zuid-Amerika? Dit heeft allemaal invloed op de werking van het vaccin. Daarom krijgen U en Uw werknemer altijd een persoonlijk advies.

LEES VERDER