Medische Keuring Bodemsaneerder » Livam B.V.
22021
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22021,page-child,parent-pageid-21782,,select-theme-ver-2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Medische Keuring Bodemsaneerder

Blootstelling gevaarlijke stoffen & gezondheidsrisico's
Medische Keuring, PMO en Verzuim

Met een Medische Keuring Bodemsaneerder signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. Daarom is de keuring ook gericht op de geschiktheid voor de functie van bodemsaneerder.

Mensen werkzaam als bodemsaneerder lopen risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De Medische Keuring Bodemsaneerder zorgt voor een bewustwording van de risico’s en het belang van bescherming.

Een goede keuring is van cruciaal belang voor zowel veiligheid van alle collega’s als voor uitval en verzuim.

Sinds het ingaan van de CROW-publicatie 132 in de Grond-, weg- en waterbouw als de richtlijn voor het werken in of met verontreinigde grond en/of verontreinigd (grond)water wordt de inhoud van keuringseisen meer bepaald door de eisen die het werk zelf stelt. Daaruit volgt een onderverdeling in drie klassen.

Classificaties

Livam B.V. Onderhoud

Klasse A: cabinepersoneel

Voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, in principe niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en verder geen persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven te gebruiken.

Klasse B: met gelaatsmasker

Voor werknemers die in vervuilde grond werken en bescherming moeten kunnen dragen als beschermende kleding en gelaatsmaskers. Tevens voor situaties waarbij machinisten en chauffeurs buiten de cabine ook adembescherming moeten gebruiken.

Klasse C: met onafhankelijke ademlucht

Voor werknemers die met perslucht moeten kunnen werken.

Is de keuring verplicht?

De bodemsaneringskeuring is wettelijk verplicht. Een werknemer die werkzaam is in de bodemsanering maar afgekeurd, of waarvan de herkeuringstermijn is verlopen, mag formeel geen werkzaamheden verrichten in de bodemsanering.

Hoe lang is de keuring geldig?

Wanneer een medewerker geschikt bevonden wordt voor werk in één van de 3 klassen wordt daarvoor een verklaring met een geldigheidsduur van één jaar afgegeven. Meestal zal gekeurd worden volgens de richtlijn voor klasse B.

Waaruit bestaat de Medische Keuring Bodemsaneerder?

De keuring bestaat uit een aantal onderdelen. Er is het keuringsspreekuur bij de keurend arts, waar een aantal vragen met betrekking tot de (algemene) gezondheid doorlopen wordt, en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats.

Verder zullen er aanvullende metingen verricht worden zoals de bloeddruk, het gewicht, de lengte, een urineonderzoek, een gehooronderzoek en een longfunctie onderzoek.

Boven de 40 jaar en op strikte indicatie op jongere leeftijd zal er een ECG (hartfilm) in rust gemaakt worden. Tevens zal er een bloedonderzoek plaatsvinden waarbij expliciet gekeken zal worden naar het bloedbeeld alsmede lever- en nierfunctie.

Indien er bij lichamelijk en aanvullend onderzoek afwijkingen van de norm geconstateerd worden, zullen deze vooral beoordeeld worden in het licht van de uit te (moeten) voeren werkzaamheden. Dit is een andere beoordeling dan een zuiver medische. De afwijking hoeft niet perse therapeutische consequenties te hebben, kan echter tegelijkertijd wel aanleiding zijn voor een afkeuring.

Wij voorzien standaard alle keuringen van een ECG (hartfilm) in rust, tevens wordt er ook een urineonderzoek gedaan.